Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,739

  “Điều khiển trực tiếp mômen động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu bằng phương pháp logic mờ”,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Võ Như Tiến, Bùi Quốc Khánh
Nơi đăng: Báo cáo tại Hội nghị Tự động hóa Toàn quốc lần thứ VI , (VICA-VI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: VICA-VI;Từ->đến trang: 294-299;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn