Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,627

  “Đào tạo theo học chế tín chỉ - bước ngoặt phát triển của trường Cao đẳng Công nghệ”
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Võ Như Tiến 
Nơi đăng: Hội nghị khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ, Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 11/2009;Từ->đến trang: 3-5;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn