Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,779

 NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ MÁY ĐIỆN ẢO CHO CÁC NGUỒN PHÁT CÔNG SUẤT NHỎ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến, Lê Kim Anh
Nơi đăng: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013; Số: 51;Từ->đến trang: 709 - 714;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt Nghiên cứu sử dụng và khai thác hiệu quả các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ và phát điện phân tán (DG) như điện gió, pin mặt trời, pin nhiên liệu, thủy điện nhỏ, khí sinh học…đã bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn trong hệ thống cung cấp điện. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng một cách liên tục, những hệ thống này phải đưa ra được ước tính về sản lượng điện và mức độ tin cậy. Ưu điểm khi sử dụng các DG có thể giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện truyền thống, tuy nhiên việc kết hợp DG vào hệ thống cung cấp điện là một vấn đề lớn, vì các DG có quy mô quá nhỏ so với công suất lưới điện. Bài báo đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển các nguồn phát công suất nhỏ theo mô hình nhà máy điện ảo (VPP) đây là một phương pháp để kết hợp các DG vào lưới điện. Từ khóa: Nhà máy điện ảo, năng lượng tái tạo, nguồn công suất nhỏ, nguồn năng lượng phân tán.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Abstract: The research on effectively using and exploiting of small and scattered capacity renewable energy sources and distributed generation (DG) such as wind turbines, solar cells, fuel cells, small hydro and biogas etc., has appeared with a large number in power supply systems. To ensure continuously supply of energy demand, these systems must give estimates of power output with appropriate reliability. The using of DGs has an advantage of reducing power demand dependence on traditional power plants. However, the integration of DGs into power supply systems is a major issue because they have too small scales compared to those of the systems. The article gives the result of modulating control system for DGs based on virtual power plant (VPP) model. This is a method to integrate the DGs to the grid.Keywords: Virtual Power Plants, Renewable Energy, Small Power Sources, Distributed Energy Resource
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn