Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,798

 Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền Arduino giao tiếp với Matlab-Simulink
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Như Tiến, Võ Như Thành
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5[78]/2014;Từ->đến trang: 105 - 108;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tóm tắt - Bài báo giới thiệu về hệ thống cảm biến hoạt động trên cơ sở được lập trình trên bảng mạch Arduino và giao tiếp thời gian thực trong môi trường Matlab Simulink để đo đạc và so sánh tín hiệu với các tính toán lý thuyết, cho đến nay chưa có tác giả nào đề cập đến. Bộ thí nghiệm hệ thống cảm biến được xây dưng có kích thước nhỏ gọn, có khả năng giao tiếp thời gian thực bằng máy tính xách tay, dễ dàng trong việc tiến hành thí nghiệm, tạo điều kiện giúp sinh viên, học viên cao học có thể nắm bắt và ứng dụng các loại cảm biến được dễ dàng nhanh chóng. Bộ thí nghiệm nhỏ gọn nhưng bao gồm nhiều loại cảm biến khác nhau thường được sử dụng trong công nghiệp cũng như trong dân dụng như cảm biến nhiệt độ, cảm biến từ, cảm biến siêu âm, cảm biến hồng ngoại, cảm biến màu, encoder.... Ngoài ra bài báo cũng giới thiệu phương pháp lập trình đo đạc các tín hiệu của cảm biến trên vi điều khiển của Arduino bằng Matlab Simulink một cách thức mới hiệu quả và tránh được sai sót trong quá trình lập trình vi điều khiển.
ABSTRACT
Abstract- This paper presents the experimental sensor system with real-time data acquisitions in Matlab Simulink environment based on Arduino board to measure and compare the signal with the theoretical calculations; so far no author has mention yet. The experimental sensor system is very compact, laptop real-time communication capability, and easy to conduct experiments so it could help students and researchers can fully understand and effectively apply the sensor principle. Although the experimental sensors system is compact, it did include many different types of sensor commonly used in industry as well as in reality such as temperature sensors, magnetic sensors , ultrasonic sensors , infrared sensors , color sensors , encoder .... The paper also introduces programming methods of calibrating the sensor signal on the Arduino microcontroller using Matlab Simulink which is effectively and helps avoids errors during programming process.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn