Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,858

 “Nghiên cứu ảnh h­ưởng thành phần biến thiên mômen điện từ trong động cơ đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Cơ sở, Nghiệm thu 09/06/1998, xếp loại: Tốt
abortion stories gone wrong information about abortionsviagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Võ Như Tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: xxxxx ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn