Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,729

 “Nghiên cứu thiết kế hệ thông giám sát thông minh” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2006-DN 06-01, nghiệm thu ngày 04/01/2008, xếp loại : Tốt
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Võ Như Tiến
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Tấn Hoà
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2006-DN 06-01 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn