Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,811

 “Nghiên cứu ứng dụng vi xử lý tín hiệu số trong điều khiển tốc độ động cơ điện” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài: cấp Bộ, Mã số B2008-ĐN06-05, nghiệm thu tháng 24/12/2009, đánh giá: tốt;
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Võ Như Tiến; Thành viên:  Nguyễn Đức Quận
Số: B2008-ĐN06-05 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn