Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,696

 "Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo lường và phân tích tín hiệu cảm biến"; Đề tài cấp ĐHĐN, Mã số: DD2013-06-12-BS; Chủ nhiệm đề tài:TS. Võ Như Tiến, hoàn thành: 11/2014; đánh giá: Khá
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Võ Như Tiến; Thành viên:  ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam, ThS. Nguyễn Tấn Hòa, ThS. Võ Như Thành
marriage affairs open i want an affair
Số: DD2013-06-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu các loại cảm biến, thiết kế các mạch thu phát, xử lý, hiển thị tín hiệu, sử dụng bộ vi xử lý Arduino, lập trình điều khiển, thu thập thông tin, dữ liệu..., xây dựng hệ thống hiển thị tín hiệu trên máy tính.
Xây dựng hệ thống thực nghiệm, viết chương trình thu thập dữ liệu, đo đạt khảo sát, lấy kết quả.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

Sản phẩm là board mạch gồm vi xử lý trung tâm Arduino và 12 loại cảm biến thông dụng như: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến màu sắc, cảm biến từ...

Sản phảm được đưa vào thực hành, thí nghiệm tại Phòng thí nghiệm Tự động hóa, Khoa Điện trường Cao đẳng Công nghệ, phục vụ công tác đào tạo cao học, đại học, cao đẳng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn