Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,818

 Nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ xoay chiều đồng bộ” Chủ nhiệm: Võ Như Tiến, Đề tài cấp Bộ, Mã số:B99-III-12.” Nghiệm thu ngày 28/06/2002, Xếp loại: Tốt
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Võ Như Tiến; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: B99-III-12 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn