Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt thành tích tiêu biểu thời kỳ đổi mới, 1990-2000. Số: 3749/GD-ĐT. Năm: 2000.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở . 13 năm liền 2000-2013. Năm: 2000 - 2013.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001. Số: 7215/GD-ĐT. Năm: 2001.
[4] Chiến thi đua cấp Bộ năm học 2002-2003,. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Thủ tướng, năm 2004. Số: 1071/QĐ/TTg. Năm: 2004.
[6] Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng năm học 2004-2005. Năm: 2005.
[7] Kỷ niệm chương "Vì Sự nghiệp Giáo dục của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT", năm 2007. Số: 1490/QĐ-BGD-ĐT. Năm: 2007.
[8] Kỷ niệm chương "VÌ THẾ HỆ TRẺ". Số: 189 NQ/TWĐTN. Năm: 2007.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2005-2006. Năm: 2007.
[10] Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2004-2008. Năm: 2008.
[11] Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2008. Số: 1219/QĐ-CTN. Năm: 2008.
[12] Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, năm 2009. Số: 8535 QĐ/TU. Năm: 2009.
[13] Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, năm 2010. Số: 8067 QĐ-UBND. Năm: 2010.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bô năm học 2009-2010. Năm: 2011.
[15] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công Đoàn". Số: 1290/QĐ-TLĐ. Năm: 2013.
[16] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng "Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2009-2013)". Số: 8988-QĐ/TU. Năm: 2014.
[17] Bằng khen của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2010 - 2015. Số: 2405/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn