Võ Như Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,696,024

 
Mục này được 15255 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Như Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/03/1985
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Chủ tịch Hội sinh viên
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: +84935017788; Mobile: +84906535058
Email: vntung@dut.udn.vn ; tungvockgt@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn