Võ Anh Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,661,489

 
Mục này được 24209 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Anh Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/03/1984
Nơi sinh: Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Quê quán Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Cơ khí Động lực; Tại: Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2022; Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: - Ngành Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Van B1
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình đào tạo:
- Đại học: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
- Thạc sĩ: Đại học Đà Nẵng (2014-2016)
- Thực tập sinh tại Trường Đại học Bách khoa Polytehnica, Bucharest,Romania (Jun.1.2019-Oct.1.2019)
- Tiến sĩ: Đại học Đà Nẵng (2016-2022)
- Từ năm 2011 về công tác tại Khoa Cơ khí Giao thông cho đến nay.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô đun điện-rác thông qua RDF sản xuất từ chất thải rắn ở nông thôn. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: Thành viên: Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long, Bùi Văn Hùng. Mã số: B2021-DNA-03. Năm: 2023. (Jun 19 2023 4:21PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Feb 3 2021 10:30AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam . Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Võ Anh Vũ, Trần Anh Tuấn, Vũ Văn Thanh. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020. (Jul 3 2021 8:40AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế cải tạo xe gắn máy thành xe gắn máy Hybrid sử dụng nguồn động lực xăng - điện. Chủ nhiệm: Võ Anh Vũ. Thành viên: Bùi Văn Ga, Phùng Minh Nguyên, Lâm Thị Hồng Nhật, Phan Thanh Hưng, Huỳnh Văn Lịch, Võ Ngọc Lam, Nguyễn Ngọc Hùng. Mã số: 2018-02-35. Năm: 2019. (Feb 3 2021 10:34AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE. Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (Jan 5 2017 1:07PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao.. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: Huỳnh Tấn Tiến. Vũ Văn Thanh. Võ Anh Vũ. . Mã số: Đ2015-02-139. Năm: 2016. (Feb 28 2018 11:52AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc Biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại quy mô lớn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: Võ Anh Vũ, Phạm Đình Long. Mã số: T2014-01-23. Năm: 2014. (Jan 5 2017 1:37PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Thành viên: Trương Lê Bích Trâm, Võ Anh Vũ. Mã số: T2013. Năm: 2013. (Jan 5 2017 1:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh mô phỏng và thực nghiệm khí hóa RDF từ chất thải rắn ở nông thôn. Tác giả: Bùi Văn Ga1*, Võ Anh Vũ1, Nguyễn Văn Phụng2, Triệu Đức Tông1, Lê Ngọc Đức1, Nguyễn Minh Tú1, Trần Đình Quang1,Nguyễn Văn Thức1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 79-86. Năm 2023. (Jun 20 2023 12:24PM)
[2]Tham luận: Sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng trên động cơ ô tô tải nhẹ. Tác giả: Võ Anh Vũ1, Dương Việt Dũng1, Phạm Hồng Chương2, Huỳnh Thanh Vũ3. Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25. Trang: 828-837. Năm 2022. (Jun 20 2023 1:20PM)
[3]Bài báo: THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU VÀ GÓC ĐÁNH LỬA SỚM TỐI ƯU CỦA ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG HỖN HỢP SYNGAS-BIOGAS-HYDROGEN. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú1, Bùi Văn Ga2*, Cao Xuân Tuấn2, Võ Anh Vũ1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 40-46. Năm 2022. (Jun 20 2023 12:05PM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm hệ thống đánh lửa linh hoạt cho động cơ sử dụng syngas-biogas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú1*, Cao Xuân Tuấn2, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng3. Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25. Trang: 714-723. Năm 2022. (Jun 26 2023 8:43PM)
[5]Bài báo: MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP NHIÊN LIỆU LINH HOẠT SYNGAS- BIOGAS-HYDROGEN CHO ĐỘNG CƠ TĨNH TẠI ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC . Tác giả: Bùi Văn Ga1, Nguyễn Văn Đông2*, Cao Xuân Tuấn3, Võ Anh Vũ1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 17-23. Năm 2022. (Nov 9 2022 6:43AM)
[6]Tham luận: Đánh giá tính năng kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm động cơ Towner DA465QE sử dụng nhiên liệu hybrid biogas/xăng. Tác giả: Dương Việt Dũng1, Võ Anh Vũ1, Phạm Đình Long1, Phạm Hồng Chương2. Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 24. Trang: 82-93. Năm 2022. (Jun 30 2022 1:15AM)
[7]Tham luận: Ảnh hưởng của hàm lượng xăng đến tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm của động cơ Towner DA465QE sử dụng nhiên liệu hybrid biogas-xăng
.
Tác giả: Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng2
. Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 24. Trang: 516-523. Năm 2022.
(Jun 30 2022 1:23AM)
[8]Bài báo: Tự động điều chỉnh hệ số tương đương và góc đánh lửa sớm của động cơ tĩnh tại đánh lửa cưỡng bức phun nhiên liệu khí tái tạo. Tác giả: Bùi Thị Minh Tú1*, Bùi Văn Ga2, Cao Xuân Tuấn2, Trương Lê Bích Trâm2, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 79-86. Năm 2022. (Jun 30 2022 1:02AM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ DA465QE chạy bằng nhiên liệu hybrid biogas-HHO-xăng. Tác giả: Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 23. Trang: 137-150. Năm 2021. (Jul 3 2021 8:35AM)
[10]Bài báo: Thiết kế máy ép viên nén nhiên liệu RDF từ chất thải sinh hoạt. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Huỳnh Văn Thanh, Nguyễn Xuân Thịnh, Ngô Thành Tín, Huỳnh Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 1-6. Năm 2021. (Apr 21 2021 10:31PM)
[11]Tham luận: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang:. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Trang: 1-6. Năm 2019. (Apr 21 2021 10:16PM)
[12]Tham luận: Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy Hybrid LPG-Điện được cải tạo từ xe Honda. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 865-877. Năm 2019. (Apr 21 2021 10:19PM)
[13]Tham luận: Xe gắn máy sinh thái. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2018. (Apr 21 2021 10:04PM)
[14]Bài báo: Ảnh hưởng của nhiên liệu và chế độ vận hành đến phát thải bồ hóng trong khí thải động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc. Số: 20-2017. Trang: 229-237. Năm 2017. (Apr 21 2021 9:53PM)
[15]Bài báo: Mô phỏng sự bay hơi của tia nhiên liệu phun mồi trong động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Lê Trung. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 03(100). Trang: 24-29. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:01PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu - chế tạo bộ đo lưu lượng biogas kiểu nhiệt cho động cơ biogas. Tác giả: Nguyễn Việt Hải; Bùi Văn Ga; Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2016. Trang: 2016. Năm 2016. (Jan 5 2017 1:17PM)
[17]Bài báo: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ dual fuel biogas-diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 01(86). Trang: 24-29. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:49PM)
[18]Bài báo: Phát triển phương pháp đo hệ số tương đương ϕ của động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(90). Trang: 43-46. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:52PM)
[19]Tham luận: Đo thực nghiệm hệ số tương đương f và nghiên cứu ảnh hưởng nó đến tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas-diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga , Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Việt Hải, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Hùng. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy Khí toàn quốc năm. Trang: 225-232. Năm 2015. (Jan 5 2017 12:56PM)
[20]Tham luận: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ dual fuel biogas diesel. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Dương Việt Dũng, Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Trang: 1-6. Năm 2014. (Jan 5 2017 12:40PM)
[21]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ số nén và thành phần nhiên liệu biogas đến quá trình cháy động cơ. Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Anh, Võ Anh Vũ. Hội nghị Cơ học Thủy Khí toàn quốc, Nha Trang. Trang: 161-168. Năm 2012. (Jan 5 2017 1:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Application of phase change materials in improving the performance of refrigeration systems. Authors: Van Nhanh Nguyen, Thanh Lanh Le, Xuan Quang Duong, Van Vang Le, Dinh Tuyen Nguyen e, Phuoc Quy Phong Nguyen, Sakthivel Rajamohan, Anh Vu Vo, Huu Son Le. Sustainable Energy Technologies and Assessments. No: 56. Pages: 1-22. Year 2023. (Feb 22 2023 1:05PM)
[2]Presentations: Combustion characteristics of DA465QE engine fueled with HHO enriched biogas. Authors: Anh Vu Vo1*, Thi Minh Tu Bui1, Tan Tien Huynh1, Thong Ngo Tan2. MMMS2022 - The Third International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable. Pages: 1-6. Year 2022. (Dec 17 2022 12:11AM)
[3]Article: Hydrogen-Enriched Biogas Premixed Charge Combustion and Emissions in DI and IDI Diesel Dual Fueled Engines: A Comparative Study. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nižetić, Thanh Xuan Nguyen Thi , Anh Vu Vo. Journal Energy Resource Technology. No: 143(12). Pages: 120907-1 đến 120907-13. Year 2021. (Dec 11 2021 9:53AM)
[4]Article: A simulation study on a port-injection SI engine fueled withhydroxy-enriched biogas. . Authors: Van Ga Bui, Van Nam Tran, Anh Tuan Hoang, Thi Minh Tu Bui, Anh Vu Vo. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. No: 50. Pages: 1-6. Year 2020. (Apr 21 2021 10:24PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn