Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,460,613

 Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm hệ thống đánh lửa linh hoạt cho động cơ sử dụng syngas-biogas-hydrogen trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thị Minh Tú1*, Cao Xuân Tuấn2, Võ Anh Vũ1, Bùi Văn Hùng3
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình hội nghị Cơ học thuỷ khí toàn quốc lần thứ 25; Số: 25;Từ->đến trang: 714-723;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid biomass-solar, động cơ đốt trong chạy bằng hỗn hợp nhiên liệu syngas-biogas-hydrogen có thành phần thay đổi nên hệ thống đánh lửa cần được điều chỉnh linh hoạt. Khi động cơ chạy bằng syngas, góc đánh lửa trước tối ưu là 38TK, 34TK, 28TK và 24TK tương ứng với hàm lượng 0%, 10%, 20% và 30% hydrogen pha vào hỗn hợp. Với một hàm lượng hydrogen cho trước trong hỗn hợp nhiên liệu biogas-syngas thì góc đánh lửa sớm tối ưu trung bình tăng 2TK khi hàm lượng syngas trong hỗn hợp với biogas tăng 20%. Đối với động cơ tĩnh tại chạy bằng hỗn hợp biogas-syngas-hydrogen, góc đánh lửa sớm tối ưu giảm khi tăng tỉ lệ H2/CH4. Có thể cải tạo hệ thống đánh lửa của động cơ tĩnh tại truyền thống thành hệ thống đánh lửa điều khiển điện tử để tự động điều chỉnh góc đánh lửa sớm, phù hợp với động cơ sử dụng nhiên liệu tái tạo syngas-biogas-hydrogen có thành phần thay đổi linh hoạt.
ABSTRACT
In the biomass-solar hybrid renewable energy system, the engine fueled with syngas-biogas-hydrogen with large variation of fuel compositions thus, the advanced ignition angle of the engine needs to be changed flexibly to improve engine performance. The simulation results show that the optimal advanced ignition angle of engines fueled with syngas enriched by 10%, 20% and 30% hydrogen is 38CA, 34CA, 28CA and 24CA, respectively. With a given hydrogen content in the biogas- syngas mixture, the average optimal advanced ignition angle increases by 2CA when the syngas content in the mixture with biogas increases by 20%. For stationary engines fueled with biogas-syngas-hydrogen blends, the optimal advanced ignition angle decreases with increasing H2/CH4 ratio. The traditional stationary engine can be converted into a syngas-biogas-hydrogen fueling engine with a flexible electronically control ignition system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn