Võ Đức Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,065,780

 
Mục này được 20699 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Đức Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/12/1971
Nơi sinh: Tx Hội An
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng cầu Đường; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Dạy CN: Xây dựng cầu đường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: B-Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 36 Đoàn Trần nghiệp - Hòa Khánh Bắc - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Xây dựng Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thịViệt Nam. Chủ nhiệm: TS Phan Cao Thọ. Mã số: Mã số B2006-ĐN02-16. Năm: 2008. (Apr 15 2016 2:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn