Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện đường, điều kiện giao thông và điều kiện tổ chức giao thông phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường trong các đô thị nước ta.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Võ Hải Lăng, PGSTS Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Nhà xuất bản Xây dựng; Số: ISBN 978-604-82-0019-0;Từ->đến trang: 179-186;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn