Võ Khánh Thoại
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,644,922

 
Mục này được 18113 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Khánh Thoại
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/10/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật - Tự động hóa; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: 1. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 2. Kỹ thuật điện - Điện tử
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật điều khiển
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 48, Cao Thắng, Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

VÕ KHÁNH THOẠI, Giảng viên, Thạc sĩ.

- 5/2006 - 4/2008: Chuyên viên Đào tạo - BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

- 5/2008 - 10/2008: Phụ trách Quản lý Đào tạo - BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

- 11/2008 - 03/2011: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo - BQL các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

- 4/2011 - 11/2017: Giảng viên, Khoa điện - Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐH Đà Nẵng.

- 12/2017 - nay: Giảng viên, Khoa điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Matlab xây dựng thư viện thực hành mô phỏng Điện tử công suất . Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2018-06-90. Năm: 2019. (Sep 6 2019 3:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số chương trình điều khiển cho hệ thống điều khiển vị trí bàn trượt. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2017-06-54. Năm: 2017. (Sep 6 2019 2:59PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng và thực nghiệm điều khiển động cơ DC bằng Fuzzy Logic. Chủ nhiệm: ThS. Dương Quang Thiện. Thành viên: ThS. Hoàng Thắng, ThS. Võ Khánh Thoại. Mã số: T2017-06-53. Năm: 2017. (Sep 6 2019 4:23PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nhận dạng và điều chỉnh vị trí van điều khiển chuyển đổi áp suất thành độ dịch chuyển. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2015-06-86. Năm: 2015. (Sep 6 2019 2:53PM)
[5] Đề tài Khác: Nâng cao chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều ứng dụng mạng nơ-ron. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: 2014-06. Năm: 2014. (Sep 6 2019 3:04PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng Nơ-ron điều khiển vị trí cánh tay Rô-bốt. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2013-06-43. Năm: 2013. (Sep 6 2019 2:50PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng nơ-ron điều khiển quá trình lưu lượng chất lỏng hệ bồn nước đơn. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2012-06-23. Năm: 2012. (Dec 27 2012 9:30PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều khiển hệ thống chỉnh lưu cầu 3 pha Thyristor–Động cơ điện một chiều có thông số thay đổi ứng dụng logic mờ. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018. Trang: 79-83. Năm 2018. (Sep 6 2019 4:08PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt. Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Điều khiển vị trí bàn trượt ứng dụng mạng nơ-ron. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 118-122. Năm 2017. (Sep 6 2019 2:34PM)
[4]Bài báo: Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống van điều khiển – bình mức bằng bù mờ PID.. Tác giả: Võ Khánh Thoại; Nguyễn Đức Quận. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 48-52. Năm 2016. (Sep 6 2019 2:26PM)
[5]Bài báo: Phân tích lực điện từ ngắn mạch của máy biến áp vô định hình. Tác giả: Đoàn Thanh Bảo; Đỗ Chí Phi; Phạm Văn Bình; Đoàn Đức Tùng; Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 1-4. Năm 2014. (Sep 6 2019 8:12AM)
[6]Bài báo: ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG HỆ BÌNH MỨC. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(66).2013. Trang: 85-90. Năm 2013. (Sep 6 2019 8:00AM)
[7]Bài báo: Điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu hệ động cơ chỉnh vị trí bàn trượt. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60).2012. Trang: 116 - 122. Năm 2012. (Dec 27 2012 4:01PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng bộ xử lý tín hiệu số (DSP) trong điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Võ Khánh Thoại, Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49).2011. Trang: 43 - 53. Năm 2011. (Dec 27 2012 3:58PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng bộ điều khiển mờ PID điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai, Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42).2011. Trang: 42 - 49. Năm 2011. (Dec 27 2012 4:00PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ sơ đồ điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2014 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Điện tử công suất
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Mô hình hóa - Mô phỏng trên máy tính
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2013 Đại học, Cao đẳng  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[4]Kỹ thuật Điều khiển tự động
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Đại học, Cao đẳng: Điện, Điện tử, Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[5]ĐA. Điều khiển logic
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2012 Cao đẳng, Đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[6]Thực tập điện
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Đại học, Cao đẳng: Điện, Điện tử, Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn