Võ Quang Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,648

 
Mục này được 33240 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Quang Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/08/1980
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Phong - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện kỹ thuật; Tại: Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Điện kỹ thuật; Tại: National Cheng Kung University, Đài Loan
Dạy CN: Điện kỹ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: N/A; Mobile: 0914000054
Email: vqson80@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1) 2004-2005: Trợ giảng, Khoa Điện – Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
2) 2005 đến nay: Giảng viên, Khoa Điện – Trường ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, biên soạn các bài thí nghiệm Kỹ thuật điện trên cơ sở các thiết bị mới trang bị tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện. Chủ nhiệm: Võ Quang Sơn. Thành viên: . Mã số: T2012-02-37. Năm: 2012. (Jan 24 2013 12:16AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp. Tác giả: Võ Quang Sơn, Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 50-57. Năm 2013. (Apr 15 2016 4:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Stability Improvement of a Multimachine Power System Connected with a Large-Scale Hybrid Wind-Photovoltaic Farm Using a Supercapacitor. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Anton V. Prokhorov. IEEE Transactions on Industry Applications (SCIE). No: Vol. 54, No. 1. Pages: 50-60. Year 2018. (Jan 20 2018 12:59PM)
[2]Presentations: Transient stability analysis of Taiwan power system’s power grid connected with a high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Shun-Chin Ke, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA). Pages: 585-590. Year 2017. (Aug 22 2017 8:49PM)
[3]Presentations: Analysis of voltage variations of Taiwan power system connected with a high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA). Pages: 579-584. Year 2017. (Aug 22 2017 8:48PM)
[4]Presentations: Analysis of voltage-variation results of Taiwan power system connected with a ring-type high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Systems Science and Engineering (ICSSE 2017). Pages: 148-153. Year 2017. (Aug 22 2017 8:51PM)
[5]Presentations: Stability improvement of a multimachine power system connected with a large-scale hybrid wind-photovoltaic farm using a supercapacitor. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE/IAS 53rd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS 2017). Pages: 1-9. Year 2017. (Aug 22 2017 8:46PM)
[6]Article: Dynamic stability analysis of a hybrid wave and photovoltaic power generation system integrated into a distribution power grid. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov. IEEE Transactions on Sustainable Energy, (SCIE). No: vol. 8, no. 1. Pages: 404-413. Year 2017. (Aug 22 2017 8:32PM)
[7]Article: Power Flow Control and Stability Improvement of Connecting an Offshore Wind Farm to an One-Machine Infinite-Bus System Using a Static Synchronous Series Compensator. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo. IEEE Transactions on Sustainable Energy, (SCIE). No: Vol. 4, No. 2. Pages: 358-369. Year 2013. (Oct 15 2012 1:48AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]LT Trường điện từ
Ngành: Điện
 2011 SV Đại học  ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Máy điện
Ngành: Điện
 2008 SV Đại hoc  ĐH Bách khoa - ĐHĐN
[3]Kỹ thuật điện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 SV Đại học  ĐH Bách Khoa - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn