Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,402

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật mạch Điện tử 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên Cao đẳng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường Cao đẳng Công nghệ
[2]Điện tử cơ bản
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên Cao đẳng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường cao đẳng Công nghệ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn