Võ Thị Ngọc Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 7369 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Ngọc Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/12/1979
Nơi sinh: TP Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: Giảng dạy Tiếng Anh; Tại: Queensland
Dạy CN: giảng dạy Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 133 Ngô Gia Tự - TP Đà Nẵng
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905149111
Email: vngthao@yahoo.com; vtnthao@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2002-nay: giảng dạy tại trường Đai học Ngoại Ngữ, ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn