Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,948,430

 How to say it: Training more independent students of pronunciation (Hướng dẫn những phương pháp tự học phát âm một cách hiệu quả cho sinh viên)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lesley Newman
Vo Thi Thuy Trang
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế CamTESOL; Số: 11111;Từ->đến trang: 1;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn