Vương Phương Thủy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,103

 
Mục này được 34138 lượt người xem
Họ và tên:  Vương Phương Thủy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/09/1982
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Lệ Thủy-Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Quản trị tài chính; Tại: Australia Business Institute
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: 29 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0989 963 602
Email: Thuyvp@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính dưới gốc độ nhận thức của người sử dụng dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Ths Vương Phương Thủy. Mã số: T2011-04-02. Năm: 2011. (Apr 3 2016 11:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chuyển giá tài sản vô hình: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Tác giả: Ths Vương Phương Thủy. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia. Số: 1. Trang: 162-168. Năm 2013. (Apr 3 2016 11:11PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2009 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn