Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,982

 Liệu học tập mang tính hợp tác p có phù hợp với sinh viên Việt Nam?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng; Số: 5;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Học mang tính hợp tác (cooperative learning) là phương pháp học được đánh giá cao hiện nay vì đây là phương pháp dạy và học mang lại nhiều lọi ích như khuyến khích người học phát huy khả năng, và phát triển kỹ năng mềm. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phương pháp dạy và học này không phù hợp với sinh viên Việt nam, những người quá quen với lối học thụ đông. Bài viết đưa ra được cái nhìn chính xác hơn về việc này. Việc học mang tính hợp tác hoàn toàn có thể được áp dụng thành công trong dạy và học tiếng Anh nói riêng, và ngọai ngữ nói chung ở Việt nam. Một số khó khăn trong việc áp dụng áp dụng học tập mang tính hợp tác, và phương pháp khắc phục cũng được thảo luận trong bài báo.
ABSTRACT
Cooperative learning has been a highly-appreciated learning and teaching method these days since this method has provided many advantages like enhancing students’ learning, and developing their soft skills. Nevertheless, it is thought that such method is not really suitable for Vietnamese students who have been considered as passive learners. The article aims at providing a more precise view on this issue. In fact, cooperative learning can be applied successfully in the teaching and leaning foreign languages in general and English in particular in Vietnam. Some difficulties in applying cooperative learning and solutions are discussed in the article.
[ 2017\2017m04d09_16_43_19HOC_TAP_MANG_TINH_HOP_TAC-KIM_ANH.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn