Võ Thị Kiều Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,218,221

 
Mục này được 12044 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Kiều Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/07/1962
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa; Tại: Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733327; Mobile: 0905095036
Email: vtkoanh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1986–1994). Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

Hướng dẫn thí nghiệm Hoá đại cương chuyên, Phương pháp dạy–học Hoá học.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn