Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ý nghĩa biểu tượng của màu sắc trong tranh thánh Nga. Tác giả: Vũ Thường Linh. TC Khoa học và giáo dục trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Số: 38(02). Năm 2020. (Jun 16 2020 9:38PM)
[2]Bài báo: Mã huyền thoại trong văn học phương Tây. Tác giả: Nguyễn Phương Khánh, Vũ Thường Linh. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 28(02).2018. Trang: 66 - 72. Năm 2018. (Feb 12 2019 10:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The study of A. S. Pushkin’s works in Vietnamese schools and universities. Authors: Vũ Thường Linh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học - phương pháp giảng dạy quốc tế lần thứ V "Những vấn đề về giảng dạy các học phần Ngữ văn cho người nước ngoài". No: 5. Pages: 282-287. Year 2018. (May 30 2018 3:19PM)
[2]Presentations: Epigraph in A.S.Pushkin's novel “The Captain’s Daughter”: the issue of translating to Vietnamese. Authors: Vũ Thường Linh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Ivanovo. Pages: 66-67. Year 2016. (May 19 2017 10:03AM)
[3]Article: Perception of A.S. Pushkin’s work in Vietnam: the problem of translation and study of prose. Authors: Vũ Thường Linh. Tạp chí khoa học Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Kostroma mang tên N.A. Nekrasov. No: 3. Pages: 149-151. Year 2016. (May 17 2017 10:20AM)
[4]Presentations: Vietnamese Pushkinistics: formation and development. Authors: Vũ Thường Linh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học trẻ - Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Ivanovo. Pages: 118-119. Year 2015. (May 19 2017 10:09AM)
[5]Article: Proverb in Alexander Pushkin’s novel “The Captain’s Daughter”: the problem of the translation to Vietnamese

.
Authors: Vũ Thường Linh. Tạp chí khoa học Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Kostroma mang tên N.A. Nekrasov. No: 5. Pages: 66-69. Year 2015.
(May 17 2017 10:05AM)
[6]Article: The issue of translating personal pronouns from Russian into Vietnamese. Authors: Vũ Thường Linh. Tạp chí "Tiếng Nga ở nước ngoài". No: 5/2014 (246). Pages: 70-74. Year 2014. (May 29 2015 11:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn