Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,230

 Tiếp nhận sáng tác của A.S.Pushkin ở Việt Nam: vấn đề dịch thuật và nghiên cứu văn xuôi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thường Linh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học Trường ĐH Tổng hợp quốc gia Kostroma mang tên N.A. Nekrasov; Số: 3;Từ->đến trang: 149-151;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn