Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn học Tây âu từ Phục hưng đến nay
Ngành: Khoa học XHNV
 2019 Sinh viên ngành Cử nhân Văn học  Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[2]Văn hóa phương Tây
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên ngành Văn hóa học  Khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[3]Văn học Đông Âu - Nga
Ngành: Ngữ văn
 2017 Sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học  Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[4]Văn hóa Nga
Ngành: Văn hoá học
 2017 Sinh viên ngành Cử nhân Văn hóa học  Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
[5]Văn học Hy Lạp cổ đại
Ngành: Ngữ văn
 2013 Sinh viên ngành Cử nhân Văn học và Sư phạm Ngữ Văn  Khoa Ngữ Văn - trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
[6]Văn học Nga
Ngành: Ngữ văn
 2011 Sinh viên ngành Cử nhân Văn học và Sư phạm Ngữ Văn
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Khoa Ngữ Văn - trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn