Võ Thị Minh Nho
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,341,978

 
Mục này được 19852 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Minh Nho
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1990
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Pháp; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ, Phương pháp nghiên cứu, Đối chiếu so sánh.
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2012-2016: Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2016-nay : Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Khảo sát kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Võ Thị Minh Nho. Mã số: Mã số T2017-05-06. Năm: 2017. (Oct 8 2019 11:13AM)
[2] Đề tài Khác: Étude sémantique des slogans publicitaires dans la presse écrite française. Chủ nhiệm: Võ Thị Minh Nho. Mã số: 60.22.02.03. Năm: 2015. (Mar 8 2017 4:52PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại một trường đại học miền Trung. Tác giả: Võ Thị Minh Nho. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Số: 17. Trang: 97-105. Năm 2019. (Oct 8 2019 11:20AM)
[2]Bài báo: Phân tích nhân tố khám phá động cơ học ngoại ngữ - trường hợp sinh viên tiếng Pháp. Tác giả: Võ Thị Minh Nho, Đào Thị Thanh Phượng. Hội thảo Khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập. Số: 978-604-84-2517-3. Trang: 218-222. Năm 2017. (Oct 8 2019 11:18AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Exploring the Antecedents of English Speaking Performance: An Empirical Study on Students in Vietnam. Authors: Vo Thi Minh Nho, Hoang Ha. Universal Journal of Education Research. No: 5. Pages: 2108-2116. Year 2020. (Jul 6 2020 5:20PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì đã đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu. Năm: 2015.
[2] Giấy khen của Ban thường vụ công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2018-2019. Năm: 2019.
[3] Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở" năm học 2018-2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn