Võ Thị Minh Nho
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,057,023

 
Mục này được 5006 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Minh Nho
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/12/1990
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Điện thoại: 0236 3699340; Mobile: 
Email: vtmnho@ufl.udn.vn; vtminhnho@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2012-2016: Công tác tại Khoa tiếng Pháp, Tường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2016-nay : Chuyên viên, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Étude sémantique des slogans publicitaires dans la presse écrite française. Chủ nhiệm: Võ Thị Minh Nho. Mã số: 60.22.02.03. Năm: 2015. (Mar 8 2017 4:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn