Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='vtphuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Võ Thị Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,698,761

 
Mục này được 6004 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/02/1990
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán - Kiểm toán; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Tại: Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Dạy CN: Tài chính - Ngân hàng
Lĩnh vực NC: Tài chính, tiền tệ, ngân hàng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 484 Trần Nhân Tông - TP.Kon Tum - T.Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0935.631.112
Email: vtphuong@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 6/2013 đến nay: Công tác tại Đại học Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Konplong, tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016. (Feb 21 2017 8:17AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh Kon Tum. Chủ nhiệm: Võ Thị Phương. Thành viên: Nguyễn Phi Điệp; Phan Hoàng Điệp. Mã số: Đ2013-09-09-BS. Năm: 2014. (Sep 10 2014 2:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc niêm yết chéo trên thị trường chứng khoán: Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Singapore. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học kinh tế - ĐH kinh tế Đà Nẵng. Số: 2018. Trang: 34-45. Năm 2018. (Mar 28 2018 9:03AM)
[2]Bài báo: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học tại khu vực Tây Nguyên đáp ứng bối cảnh hội nhập. Tác giả: Ths. Phan Thị Thanh Trúc & Ths. Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học quản lý giáo dục. Số: 2(14)/2017. Trang: 126 - 135. Năm 2017. (Jul 7 2017 9:30PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của năng lực marketing đến kết quả kinh doanh: Nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại cổ phần tỉnh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học kinh tế - ĐH kinh tế Đà Nẵng. Số: 5(04) 2017. Trang: 63-70. Năm 2017. (Jan 8 2018 9:17AM)
[4]Bài báo: Nâng cao vai trò của ngân hàng trong chuỗi giá trị nông sản Tây Nguyên. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học kinh tế - ĐH kinh tế Đà Nẵng. Số: 5(03) 2017. Trang: 86-91. Năm 2017. (Sep 25 2017 1:42PM)
[5]Bài báo: Tăng hiệu quả quản lý vốn vay tại Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí tài chính. Số: Kỳ 2-tháng 6/2017. Trang: 90-94. Năm 2017. (Aug 19 2017 9:25PM)
[6]Bài báo: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên nền tảng công nghệ thông tin. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí tài chính. Số: Kì I - tháng 3/2017. Trang: 93-95. Năm 2017. (Nov 6 2015 8:24PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 8(117).2017. Trang: 45-51. Năm 2017. (Oct 18 2017 7:59PM)
[8]Bài báo: Vận dụng mô hình Creditmetrics trong quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng. Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Số: 4(02)/2016. Trang: 24-34. Năm 2016. (Sep 25 2017 1:47PM)
[9]Bài báo: Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh: Kinh nghiệm từ các nước Châu Á. Tác giả: ThS. Võ Thị Phương. Tạp chí tài chính. Số: Kì I - tháng 5/2016. Trang: 54 - 57. Năm 2016. (May 20 2016 3:49PM)
[10]Bài báo: Giảng dạy bằng phương pháp nghiên cứu tình huống đối với các học phần tài chính. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi, Võ Thị Phương, Nguyễn Thị Thúy Hạnh. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 4. Trang: 28 - 35. Năm 2016. (Mar 3 2017 10:35AM)
[11]Bài báo: Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum. Tác giả: Hồ Thị Kim Sinh, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Vũ Đạt Thiện, Võ Thị Phương. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 5. Trang: 61 - 64. Năm 2016. (Mar 3 2017 10:42AM)
[12]Bài báo: Mô hình kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao tại huyên Konplong - hướng đi mới cho hành trang khởi nghiệp. Tác giả: Đồng tác giả. Tạp san Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số: 5. Trang: 61 - 64. Năm 2016. (Mar 3 2017 10:46AM)
[13]Bài báo: Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Chi
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học kinh tế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 3(01/2015). Trang: 36-46. Năm 2015.
(Oct 19 2015 9:07PM)
[14]Tham luận: Ứng dụng hợp đồng tương lai trong việc phòng ngừa rủi ro biến động giá cho sản phẩm cà phê Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương; Thái Thị Bích Vân. Kỷ yếu hội thảo khoa học Chiến lược phòng ngừa rủi ro giá nông sản Kon Tum. Trang: 7-16. Năm 2014. (Nov 6 2015 8:38PM)
[15]Tham luận: Phát huy vai trò của hiệp hội doanh nghiệp trong việc liên kết nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Chi. Hội thảo Comb 2014 do khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH kinh tế Đà Nẵng tổ chức. Trang: 184-193. Năm 2014. (Oct 18 2017 8:16PM)
[16]Bài báo: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh Kon Tum. Tác giả: Võ Thị Phương; Nguyễn Phi Điệp. Tạp chí khoa học và công nghệ, Sở khoa học và công nghệ Kon Tum. Số: 4. Trang: 50-55. Năm 2014. (Oct 18 2017 9:43PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Customer behaviour of using internet banking in the fourth industrial revolution: a study of Vietnam. Authors: Võ Thị Phương. International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2017). Pages: 418-425. Year 2017. (Nov 13 2017 2:50PM)
[2]Presentations: Application creditmetrics model in management banking risk. Authors: Ths. Võ Thị Phương. The 1st international conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2015). Pages: 379 - 386. Year 2015. (Jul 7 2017 9:39PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2016.
[2] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Số: 48/QĐ-CĐPHKT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn