Võ Thị Quỳnh Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,548,623

 
Mục này được 2591 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Quỳnh Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/10/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Đà Nẵng.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Tiếng Anh; Tại: trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Queensland
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905112345
Email: vtqanh@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


 Giảng dạy tại khoa tiếng Anh trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà nẵng (2001 đến nay).


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn