Võ Thị Thuận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18039 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thuận
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/10/1965
Nơi sinh: Đại Lộc - Quảng Nam.
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh học; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733292; Mobile: 0
Email: vtthuan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

  Công tác tại Khoa Hoá-Sinh, Khoa Khoa học tự nhiên –  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1987–1994). Công tác tại Khoa Hoá-Sinh, Khoa Sinh-Môi trường Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay); phụ trách phòng thí nghiệm động vật học.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn