Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Safety signal detection from Vietnamese spontaneous ADR reporting system for several high-cost drugs covered by Vietnam health insurance fund
Chủ biên: Thi Thuy Kieu Vo; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Éditions universitaires européennes; Mã số:  ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Y - Dược
TÓM TẮT
Irrational drug use causes many significant problems such as waste of money, ineffective treatment, an increase in the number of patients with ADRs. In the specific sociological context of Vietnam, the study aims to describe and quantify the noticeable ADRs relating to 41 high-cost drugs in the list of drugs of Vietnam health insurance fund using the National Pharmacovigilance Database of Vietnam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn