Võ Thị Thao Ly
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,421

 
Mục này được 26963 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Thị Thao Ly
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/07/1965
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
Quê quán Phước Ninh , Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: cơ sở ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Lý thuyết tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 337/1 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1989 đến 1998 giảng dạy tại Khoa Anh- cơ sở Đại Học Ngoại Ngữ , Khoa Anh- ĐH sư phạm

từ 1996 đến 1999 học thạc sỹ lý luận Ngôn ngữ tại trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội

từ năm 1999- 2004 giảng dạy tại Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng

2004 học thạc sỹ phương pháp giảng dạy tiéng Anh tại Đại Học Queensland - Úc

2007 nhận nhiệm vụ trưởng bộ môn lý thuyết tiếng và công tác tại Đại Học Ngoại Ngữ- ĐH ĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn