Vũ Thị Châu Sa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24638 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Châu Sa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/03/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  TESOL (Sư phạm Tiếng Anh); Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Sư phạm tiếng Anh và Cử nhân Anh văn
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 511 3893124; Mobile: (+84) 905195956
Email: chausavu@gmail.com; vtcsa@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành TESOL (Sư phạm tiếng Anh) tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ.

- 10/2006 đến nay (9/2015): Giảng dạy Tiếng Anh và các môn nâng cao gồm Phiên dịch, Biên dịch, Văn hóa Anh-Mỹ, Phương pháp nghiên cứu khoa học tại Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam; Giảng dạy các Khóa bồi dưỡng Năng lực ngôn ngữ và Nghiệp vụ cho Giáo viên tiếng Anh các cấp.

- 2012 đến 2013: Giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai tại Trung tâm Tiếng Anh CEP của Trường Đại học sư pham Teachers College thuộc Đại học Columbia ở New York, Hoa Kỳ.

- 2014: Tham gia xây dựng và Thực hiện Đề án Nâng cao Năng lực Nghiên cứu Hành động của Giáo viên: từ Hành động đến013: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành TESOL (Sư phạm tiếng Anh) tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hiện tượng đạo văn trong sinh viên - nguyên nhân và những biện pháp khắc phục. Tác giả: Vu Thi Chau Sa, Nguyen Pham Thanh Uyen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
  
 Thông tin khác
  Sau đại học: Thạc sĩ     Năm: 2013    Ngành: TESOL (Sư phạm tiếng Anh)   Tại: Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn