Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,889,805

 Ảnh hưởng của độ axit của môi trường lên hiệu suất dòng điện khi điện phân Nikel từ dung dịch mạ điện Nikel loãng chứa Glixin
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих, Н.В. Соцкая
Nơi đăng: Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж; Số: 5;Từ->đến trang: 40-42;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn