Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,889,865

 Ảnh hưởng của Quanilthiourea lên quá trình kết tinh của lớp phủ bảo vệ bề mặt Ni-P
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Vu Thi Duyen, И.Д. Зарцын
Nơi đăng: EUROCORR 2010 The European Corrosion Congress. Moscow; Số: 1;Từ->đến trang: 601;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn