Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,889,852

 Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & giáo dục, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Số: 6;Từ->đến trang: 12-16;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của các tác nhân nền (NaCl, Na2SO4, NaAc) đến độ đệm và pH tạo kết tủa niken hidroxit (pHh) từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin đã được nghiên cứu. Chứng minh được anion nền thông qua sự tạo phức với ion niken có thể đẩy vùng đệm cực đại của glixin về phía môi trường kiềm đồng thời làm tăng giới hạn pH làm việc bình thường của dung dịch mạ điện niken (pHh). Trong trường hợp anion nền có tính chất đệm (Ac-, SO42-), sự có mặt của chúng có thể dẫn đến việc xuất hiện độ đệm cực đại mới hoặc làm tăng đáng kể giá trị độ đệm cực đại của dung dịch chứa glixin. Xác định được bản chất hóa học của kết tủa tạo thành trong dung dịch mạ điện niken tại pH = pHh. Chứng minh được khi tăng pH của dung dịch mạ điện niken đến giá trị pH = pHh trong dung dịch hình thành kết tủa hidroxit Ni(OH)2 hoặc muối bazơ Ni(OH)n(SO4)xCl2-n-2x.
ABSTRACT
The influence of the agent background (NaCl, Na2SO4, NaAc) on the buffer capacity and pH nickel hydrat formation (pHh) from baths of glycine-containing electrolytes for nickel electroplating was studied. It was shown that the background anions through complex formation with nickel ions shift the position of the maximum buffer in a neutral on the ankaline and increase the normal operating range for pH of glycine-containing electrolytes for nickel electroplating. In the case of the background anions act as a buffer system (Ac-, SO42-), their presence can lead to appearance of a new maximum buffer or significantly increase the value of the maximum buffer of glicine solution. The nature of sparingly soluble precipitates formed in these electrolytes when pHh was reached was determined. Sparingly soluble precipitates were found to be pure Ni(OH)2 hydroxides or basic salts with the composition Ni(OH)n(SO4)xCl2-n-2x.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn