Vũ Thị Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,765

 
Mục này được 42759 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Thương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/08/1989
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế phát triển; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Tại: ĐH Kinh tế thành phố
Dạy CN: Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - Kon Tum
Điện thoại: 0606501077; Mobile: 0965462009
Email: vuthithuong1989@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/04/2012 - 01/11/2013: Giảng viên tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
11/2013 - 2015: Học cao học Thạc sĩ Kinh tế phát triển chương trình Việt Nam - Hà Lan tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
11/2015 - nay: Giảng viên tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Di cư ở khu vực Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo. Hội thảo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trang: 84-98. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:27AM)
[2]Tham luận: Giải pháp phát triển các ngành nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nhằm bổ trợ trong việc phát triển du lịch bền vững, tại khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Tác giả: Vũ Thị Thương, Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. Trang: 166-174. Năm 2013. (Dec 6 2016 10:30AM)
[3]Tham luận: Một số nghiên cứu về nợ công và khuyến nghị cho Việt Nam. . Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Hội thảo" Mô hình tăng trường kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Trang: Trang 160 - 166. Năm 2013. (Sep 23 2014 1:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Policies and sustainable economic development - ICUEH2016. Pages: 129-146. Year 2016. (Dec 6 2016 10:33AM)
[2]Article: What Firms Must Pay Bribes and How Much? An Empirical Study of Smalland Medium Enterprises in Vietnam. Authors: Vu Thi Thuong, Le Van Chon. Springer International Publishing. No: 9978. Pages: 689-700. Year 2016. (Dec 6 2016 10:47AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn