Vũ Trần Thùy Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,248,115

 
Mục này được 8607 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Trần Thùy Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/09/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 485 Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3531553; Mobile: 0905-884-834
Email: vtttrang.spkt@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 03/2019: Công tác tại Khoa Sư phạm Công nghiệp - Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn