Võ Văn Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,552,166

 
Mục này được 23056 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Văn Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1963
Nơi sinh: Đắk Lắk
Quê quán Thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng rổ; Tại: Đại học Thể dục Thể thao TW2
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục thể chất
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0905572584
Email: 
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Năm 1997 làm việc và giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng

Nay là Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn