Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,218

 Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Đỗ Mạnh Thắng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Cần Thơ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2;Từ->đến trang: 544-550;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biến đổi khí hậu sẽ tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam trong đó có ngành du lịch. Đà Nẵng là địa phương có nhiều lợi thế đối với sự phát triển du lịch, nhưng cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi BĐKH. Kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 thông qua các kịch bản ngập bằng kỹ thuật GIS cho thấy có một số khu vực và đối tượng du lịch có nguy cơ bị ảnh hưởng cao. Đáng chú ý là 2 khu du lịch ven biển phía tây Tp. Đà Nẵng là Nam Ô và Xuân Thiều nằm trong vùng nguy cơ ngập, cần có các giải pháp hạn chế tác động. Đối tượng hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cao cấp như khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm,.. dọc bờ sông Hàn cũng sẽ chịu tác động bởi các kịch bản ngập, cần nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và phòng tránh các tác động tiêu cực. Tuy nhiên, đối với các dự án du lịch ven biển phía Đông Tp. Đà Nẵng kể cả bán đảo Sơn Trà chưa có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi các kịch bản ngập lụt và nước biển dâng. Mặc dù không nằm trong vùng cảnh báo ngập, nhưng khu vực này được xem là khu vực rất nhạy cảm và chịu tác động mạnh bởi các cơn bão lớn, cần có những giải pháp công trình phòng chống
ABSTRACT
Climate change has been affecting many sectors and areas in Vietnam, including the tourism. Da Nang is the local not only has numerous advantages to develop tourism but also severely affected by climate change. The results of the impact assessment of climate change to Da Nang’s tourism in 2030 based on the flooding scenario by GIS technique showed that some areas and tourism components were at high risk by climate change. Notably, two coastal resorts on the west of Da Nang (Xuan Thieu and Nam O) located in the danger of being flooded, so local authorities need to have timely solutions to mitigate these impacts. Tourism infrastructure and technical facilities such as hotels, restaurants, and shopping malls along the Han River also affected by the flooding scenario, thus the promptly measures to infrastructural upgrade and prevent the negative impacts is essential. However, the coastal tourism projects on the eastern of Da Nang (including Son Tra Peninsula) have no signs of being affected by flooding scenarios and sea level rise. Although not located in flood warning areas, but these areas are considered sensitive and vulnerable areas by the hurricanes, therefore these areas need to work-out structural-measures to minimize the adverse impacts of climate change.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn