Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,290

 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết rút Agar từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada) trong phòng thí nghiệm
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortion
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Mai Hương, Võ Văn Minh
Nơi đăng: Thông tin khoa học Sinh – Địa, Đại học Huế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số:  số 11, tập 2;Từ->đến trang: ;Năm: 1999
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn