Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,142

 Đặc điểm cơ bản của đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Hiếu Giang và Phan Thị Hiền
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia "Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu"
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: NXB Khoa học & Kỹ thuật;Từ->đến trang: 65-71;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn