Nguyễn Hữu Nguyên Xuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,438

 
Mục này được 224 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Nguyên Xuân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/12/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Di truyền và chọn giống; Tại: Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Nga mang tên K.A. Timiryazev
Đơn vị công tác: Phòng Khoa Học & Hợp tác Quốc Tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới, Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân; Tại: Trường Đại học Nông nghiệp Quốc gia Liên Bang Nga
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 77 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905083452
Email: xuannhn@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2018: Nghiên cứu viên phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: AGRICULTURE RESTRUCTURING OF THE CENTRAL HIGHLANDS IN THE INTEGRATION PERIOD. Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuan. The 3rd National conference in Socio - economic Development in the Centrak Highlands 2019. Số: 1. Trang: 754-763. Năm 2019. (Jun 20 2019 11:07PM)
[2]Bài báo: RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC SECTORS IN GLOBALIZATION. Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuan. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. Số: 1. Trang: 1307-1324. Năm 2018. (Jun 20 2019 11:08PM)
[3]Bài báo: The Relationship Between Final Consumption and Economic Sectors - A Structural Path Analysis Approach. Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuân. The second international conference marketing in the connected age MICA. Số: 1. Trang: 475. Năm 2018. (Jun 20 2019 11:10PM)
[4]Bài báo: The impacts of falling oil prices on Vietnamese household welfare. Tác giả: Nguyen Manh Toan, Nguyen Huu Nguyên Xuân. Journal of Economic Studies. Số: 6(03). Trang: 1-12. Năm 2018. (Jun 20 2019 11:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn