Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ydthuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phan Xuân Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,710,835

 
Mục này được 9472 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Xuân Thương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/06/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Dược; Tại: Khoa Dược - Đại học Y Dược TP HCM
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Dược sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 91A Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3990468; Mobile: 0932540040
Email: pxthuong@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/2013:
- Giảng viên tập sự
- Giáo vụ Dược, Phòng Đào tạo, khoa Y Dược - ĐHĐN
Từ 01/2015
- Giảng viên Bộ môn Dược
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp tạp chuẩn D của Amlodipin từ Amlodipin besylat. Tác giả: Phan Xuân Thương, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí. Tạp chí Dược học. Số: 457. Trang: 53-56. Năm 2014. (Mar 24 2015 9:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn