Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,239,124

 Toxoplasmagondii, Cytomegalovirus: Latent infections during pregnancy in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Le Minh Tu, Truong Ba Hieu
Nơi đăng: Annual Conference of Vietnamese Young Scientists 2016; Số: 2093-4432;Từ->đến trang: 42-43;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
TORCHinfection is the group of infections which may cause serious damage to a fetus. This study is to determine the positive rate of two types of antibodies (IgM, IgG) to Toxoplasma gondii and Cytomegalovirus in pregnant women at Hue city, Vietnam and to survey the relationship between these rates and risk factors. This study was designed as descriptive cross-sectional investigation. The Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) was used to test antibody. In the present article, there was a quite high rate of positive antibodies of Toxoplasma gondii and Cytomegalo- virus. Exposing with some factors affect to the positive percentage. The pregnant women should do the serologic test to screen these infections to protect from congenital malformations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn