Lê Thị Kim Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,465

 
Mục này được 31536 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Kim Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/09/1987
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kiểm toán
Lĩnh vực NC: Kế toán tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009 - 11/2013: Làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATAX
12/2013 - 12/2014: Giảng viên trợ giảng Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
01/2015 - nay: Giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Bàn về chỉ tiêu đánh giá tài chính toàn diện: Tiếp cận từ góc độ nhà cung cấp dịch vụ. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia "Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiện của các nước ". Trang: 67-73. Năm 2019. (Aug 29 2019 1:24PM)
[2]Tham luận: Nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện: tiếp cận từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Tác giả: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo khoa học quốc gia “Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam”. Trang: 305-314. Năm 2019. (Aug 26 2020 11:51AM)
[3]Tham luận: Một số thay đổi của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 và những vấn đề đặt ra đối với công tác kế toán. Tác giả: Lê Thị Kim Yến. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập". Trang: Trang 162-168. Năm 2014. (Apr 1 2016 4:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Board characteristics and modified audit opinions: the case of listed companies in Vietnam. Authors: Lê Thị Kim Yến. The Third international conference on accounting and finance 2017 (ICOAF2017). Pages: 86-96. Year 2017. (Aug 29 2019 1:22PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 29 2019 1:18PM)
[1]Kiểm toán căn bản Chủ biên: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Công ty CP Dịch vu xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng. Năm 2018.
  
 Thông tin khác
  


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn