Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM ĐỘNG CƠ PHUN BIOGAS-HHO TRÊN ĐƯỜNG NẠP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Lê Minh Tiến; PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 49;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một hệ thống điều khiển điện tử được thiết lập để chuyển đổi một động cơ truyền thống thành động cơ biogas-hydroxy phun nhiên liệu trên đường nạp. Bổ sung hydroxy vào biogas làm tăng công chỉ thị chu trình của động cơ. Nồng độ CO giảm tuyến tính nhưng nồng độ NOx trong khí thải tăng theo hàm bậc 2 đối với hàm lượng HHO pha vào biogas. 30% HHO pha vào biogas là hàm lượng tối ưu đảm bảo hài hòa giữa tăng hiệu suất động cơ và giảm phát thải ô nhiễm. So với phun blend thì phun dual biogas hydroxy tạo ra sự phân bố hợp lý H2 và CH4 trong buồng cháy giúp cải thiện tính năng công tác động cơ và giảm phát thải CO, NOx. Tăng hàm lượng hydroxy dẫn đến giảm góc đánh lửa sớm tối ưu và giảm phạm vi thay đổi của nó theo tốc độ động cơ.
ABSTRACT
An electronic control system is set up to convert a traditional engine into a hydroxy enriched biogas dual port injection engine. Hydroxy addition into biogas improves the engine work cycle. CO concentration decreases linearly with HHO content but NOx concentration increases by parabolic relation with HHO content. Biogas enriched by 30% hydroxy is the best compromise between engine performance and pollution emission. The dual injection of hydroxy and biogas creates an advantageous distribution of H2 and CH4resulting in an improvement of engine performance. Increase of hydroxy content leads to a decrease of optimal advance ignition angle and reduces the range of its variation with engine speed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn