Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,643,718

 Nghiên cứu cải tạo hệ thống phanh xe khách 52 chỗ ngồi
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Bùi Văn Ga
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Đề tài khác ; Năm hoàn thành: 1984; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuậtunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn