Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,693

 Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu Lao động nghề nghiệp và môi trường phục vụ giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc khối công nghệ.
unfaithful spouse developerstalk.com i dream
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2002 -17-18-DAMT ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn