Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,757

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế Bảo vệ rơ-le
Ngành: Điện
 1985 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ngắn mạch trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 1983 Sinh viên đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Bảo vệ rơ-le trong hệ thống điện
Ngành: Điện
 1982 Sinh viên đại học và cao đẳng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn